TRESPA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

"Firma Trespa International to wiodący producent płyt stosowanych na okładzinach zewnętrznych, fasadach dekoracyjnych oraz w obiektach naukowo-badawczych".

Kierownictwo i pracownicy firmy Trespa dążą do działania zgodnego ze strategicznymi priorytetami organizacji. Strategiczne priorytety Trespa:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy i członków lokalnej społeczności.
  • Zgodność produktów z wymaganiami przepisów prawnych.
  • Transparentne procedury w zakresie sprawozdawczości i właściwe zachowanie się pracowników.
  • Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego.

W firmie Trespa za realizację strategicznych priorytetów odpowiada wyższa kadra zarządzająca, jednak zaangażowanie wszystkich pracowników jest konieczne, aby działania podejmowane w tym obszarze były skuteczne. Zrównoważony rozwój uzupełnił strategię firmy Trespa w 2010 r., po przeprowadzeniu badania dotyczącego wpływu zakładu produkcyjnego na środowisko.

Filozofia i Prezekonania

Zrównoważony rozwój wiąże się z nowymi możliwościami i wyzwaniami, przed jakimi staje Trespa.

Zdrowy rozsądek
Podobnie jak przy podejmowaniu innych decyzji biznesowych, także w przypadku zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem firma Trespa stosuje podejście zdroworozsądkowe. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na starannej ocenie wpływu działalności na środowisko.

Obiektywność i trzymanie się faktów
Firma Trespa wierzy w obiektywną analizę opartą na faktach, dlatego korzysta z analizy cyklu życia, aby odwzorować swoje oddziaływanie na środowisko. Zgodnie z przekonaniami firmy Trespa analiza cyklu życia przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm ISO 14040 i ISO 14044 jest obecnie najobiektywniejszą opartą na faktach metodą do oceny wpływu na środowisko.

Integralna część planowania biznesowego i oceny działalności
Firma Trespa ustala priorytety na podstawie analizy cyklu życia i określa realistyczne, ale ambitne cele w celu osiągnięcia zmiany. Wszelkie inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w planowaniu biznesowym i ocenie działalności firmy, podobnie jak inne strategiczne priorytety.

Certyfikaty i inne dokumenty

Dodatkowe informacje na temat aktualnych certyfikatów, deklaracji środowiskowych produktów i innych dokumentów można znaleźć na stronie www.trespa.info

Documents
Trespa Stanowisko trwałość v4.0
Trespa Stanowisko trwałość v3.0
Trespa Stanowisko trwałość v2.0
Trespa Stanowisko trwałość v1.0